สกู๊ปช่อง7 ออทิสติก

Get Adobe Flash player Install latest flash player if this video gallery doesn't work.

เกี่ยวกับวิดีโอ

Minimize
SuperUser Account
February 14, 2011
Subscribe
สกู๊ปช่อง7 ออทิสติก
Category: Tags:     
Url:
Embed:
Recent Video
NHSO STATION ONAIR มิย 58
28:14
Added: 1 weeks ago
จำนวนผู้ชม: 209
NHSO STATION ONAIR 10มิย.58
24:42
Added: 3 weeks ago
จำนวนผู้ชม: 382
สปสช.NHSO STATION ONAIR 10 มิย. 58
Added: 3 weeks ago
จำนวนผู้ชม: 93
NHSO STATION ONAIR เดือน พฤษภาคม 2558
Added: 2 months ago
จำนวนผู้ชม: 1626
sureerat
21:41
Added: 5 months ago
จำนวนผู้ชม: 18

UVG_Commercial

Minimize
Vendors
 Vendor NameAddressTelephoneEmailCommercials
About Vendor
  1. Pick a vendor to manage its commercials.
  2. Vendors are companies or organizations which place commercials on your website, to manage your vendors, login with portal administrator account and visit Admin - Vendors page.
Restrictions
To delete a vendor, you must delete its commercials at first, otherwise an error will be fired.

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.