สกู๊ปช่อง7 ออทิสติก

Get Adobe Flash player Install latest flash player if this video gallery doesn't work.

เกี่ยวกับวิดีโอ

Minimize
SuperUser Account
February 14, 2011
Subscribe
สกู๊ปช่อง7 ออทิสติก
Category: Tags:     
Url:
Embed:
Recent Video
ถ่ายทอดสด (Link 2 - สปสช.)
Added: 3 days ago
จำนวนผู้ชม: 1281
แนะนำการใช้สิทธิจ่ายตรง อปท.
Added: 5 months ago
จำนวนผู้ชม: 1640
Presentation กองทุนรักษาพยาบาล อปท.
Added: 5 months ago
จำนวนผู้ชม: 129
บ่ายนี้มีคำตอบ
Added: 5 months ago
จำนวนผู้ชม: 2881
NHSO' MASTER THAI VERSION
08:13
Added: 8 months ago
จำนวนผู้ชม: 133
NHSO' MASTER ENG VERSION
08:13
Added: 8 months ago
จำนวนผู้ชม: 42
VDO Presentation_Public Hearing 57 for website
05:31
Added: 8 months ago
จำนวนผู้ชม: 112
08_Hello 1330
03:00
Added: 10 months ago
จำนวนผู้ชม: 133

UVG_Commercial

Minimize
Vendors
 Vendor NameAddressTelephoneEmailCommercials
About Vendor
  1. Pick a vendor to manage its commercials.
  2. Vendors are companies or organizations which place commercials on your website, to manage your vendors, login with portal administrator account and visit Admin - Vendors page.
Restrictions
To delete a vendor, you must delete its commercials at first, otherwise an error will be fired.

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.