• us usus us infographic – stream.nhso.go.th
   
  ศูนย์สื่อดิจิทัล สปสช

   สื่ออินโฟกราฟฟิก

  วันวิสาขบูชา
  วันวิสาขบูชา-2
  วันวิสาขบูชา3
  สายด่วน
  อวัยวะ-ดราฟ-2
  รู้สิทธิ-รู้หน้าที่-3-ฉุกเฉิน
  รู้สิทธิ-รู้หน้าที่-2-กรณีทั่วไป
  รู้สิทธิ-รู้หน้าที่-1-ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
  รู้กันไว้05
  รู้กันไว้03
  รู้กันไว้-02
  รู้กันไว้01
  พระสงฆ์กับสิทธิบัตรทอง
  ผลสำรวจระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-ปี-61
  บุหรี่-3
  บัตรประชาชนใบเดียว
  นม-3
  บอลโลก
  ต่อต้านยาเสพติด
  ไข้วัดใหญ่
  ไข้เลือดอออก
  เข้าพรรษา-2
  เข้าพรรษา
  app3
  app2
  app1
  1330-รืดน
  5-สิทธิหลักประกันสุขภาพ
  5-คันฉ่อง
  05
  4-ฝุ่น
  04
  3-ออเจ้า-หมาบ้า
  3-วันอาสาสมัครแห่งชาติ
  03
  2-มาฆบูชา
  2-เพจ-สงกรานต์
  2-พี่หมื่น-ขอบอก
  02
  1-ออเจ้า-ขอบอก
  1-เพจ-สงกรานต์-2
  1-ปริก-จ้อย-บัตรหาย-สี
  01

  This post is also available in us.